KB® Herbatak Super Refill

KB® Herbatak Super Refill

Inhoud: 5 L

Andere formaten:2,5 L

Heb jij ook zoveel last van onkruid? Vrees niet, met KB® Herbatak Super is dit zo opgelost. Spuit dit product op jouw onkruid en deze zal samen met jouw zorgen smelten als sneeuw voor de zon.

Onze KB® Herbatak super maakt komaf met jouw onkruid:

✔ Zichtbaar effect binnen 3u
✔ Gebruiksklaar
✔ Actieve stof die voorkomt in de natuur
✔ Regenbestendig na 3u
✔ Zaaien en planten mogelijk na 4u

Niet het juiste product? Ontdek alle producten om jouw onkruid te verdelgen!

Gebruiksperiode

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KB® Herbatak super spray, onkruidvrij de zomer in

Wat zijn de voordelen van KB® Herbatak Super?

KB® Herbatak super zichtbaar effect binnen 3u

KB® Herbatak super gebruiksklaar product

KB® Herbatak super zaaien en planten mogelijk na 4u

KB® Herbatak super regenbestendig na 3u

Hoe gebruik ik KB® Herbatak Super?

Om de goede werking van deze onkruidverdelger te garanderen volgt u het best volgende stappen:

 1. De onkruiden enkel bevochtigen en niet bespuiten tot afdruipen
 2. Uniform verstuiven op de te behandelen onkruiden
 3. Eénmaal drukken geeft 1,25 ml product, wat genoeg is om een met onkruid bedekte oppervlakte te behandelen die overeenkomt met een cirkel van 12,5 cm diameter wanner de spuit op 40 cm van het doel wordt gehouden
 4. Max. 4 toepassingen per jaar, met een interval van 7 dagen

De waarden uit punt 3 zijn enkel van toepassing bij de KB® Herbatak Super Spray. Het is ook mogelijk om een eigen sproeier te gebruiken.

Wanneer te gebruiken?

 • KB® Herbatak Super kan toegepast worden van april tot november
 • Behandelen op een dag met zacht weer (12-25 °C) zonder regen, noch wind
 • In geval van dauw, pas behandelen na het opdrogen van de bladeren
 • Moeilijke onkruiden kunnen een 2de behandeling vereisen (na 7 dagen)

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Eerste hulp

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

 • Inademen - Frisse lucht, er moet gezorgd worden dat er gemakkelijk geademt kan worden. Bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen
 • Inslikken - Spoel de mond. Geef wat water te drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts
 • Huid - Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij of schoenen. Als er symptomen zijn, raadpleeg een arts
 • Ogen - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

Tel. Antigifcentrum: 070/245.245

V1: Wanneer kunnen kinderen en huisdieren terug naar de behandelde zones?

A1: Kinderen en huisdieren kunnen terugkeren naar de behandelde gebieden zodra deze volledig zijn opgedroogd.

V2: Kan ik azijn, bleekwater of zout gebruiken tegen onkruid?

A2: Nee, onkruidbestrijders zijn uitgebreid getest alvorens ze op de markt komen. Ze zijn veel milieuvriendelijker dan de huis-, tuin- en keukenmiddeltjes die tegenwoordig worden ingezet. Bleekwater is heel giftig en zelfs azijn of zout tast het bodemleven aan.

V3: Welk onkruid kan ik bestrijden met KB® Herbatak super?

A3: Dit product dient vooral voor jonge onkruiden / weinig ontwikkelde onkruiden. Het toepassingsgebied is rond sierstruiken en bomen.

V4: Hoeveel moet ik gebruiken?

A4: Gebruik 30ml KB® Herbatak super per m2.

V5: Hoeveel keer mag ik op mijn onkruid sproeien met deze onkruidverdelger?

A5: De bescherming mag maximaal 4 keer, met een interval van 7 dagen toegepast worden.

KB® Herbatak Super Refill main image
KB® Herbatak Super Refill 5 L (andere maten beschikbaar)
Meer over dit thema

Vind jouw lokaal verkoopspunt

Zoek je advies van een tuinexpert? Of op zoek naar een bepaald product? Ga langs bij een winkel in de buurt voor advies.