KB Supergreen® Anti-Mos En Gazonmest

KB Supergreen® Anti-Mos En Gazonmest

Inhoud: 3,75kg

Wil je een mooi diepgroen gazon maar staat er zodanig veel mos in dat je er niet meer trots op bent? Gebruik dan KB Anti-Mos + Gazonmestom al het mos uit je gazon te krijgen.

Wat zijn de effecten van Anti-Mos gazonmest?

✔ Het mos wordt zwart en sterft af.
✔ Het gras wordt gevoed zodat de plekken waar mos stond, spoedig weer dichtgroeien.

*Lees voor gebruik eerst de voorzorgsmaatregelen op de verpakking of deze pagina onder de sectie 'Voorzorgsmaatregelen'.

Niet het juiste product? Ontdek alle producten om jouw gazon te bemesten!

Gebruiksperiode

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KB Antimos Gazonmest zorgt voor een dikker gezonder gazon

Wat zijn de voordelen van KB Antimos?

KB Antimos gazonmeststof zorgt voor een diepgroen gazon

KB Antimos afsterven van mos

KB Antimos dichtgroeien van mosplekken

Hoe gebruik ik Antimos gazonmest?

Gebruik bij voorkeur de Evergreen meststofstrooier 'EasyGreen' (opening 32) en ga tweemaal over het gazon in richtingen haaks op elkaar staand.. De meststofstrooier garandeert een gelijkmatig resultaat. Verspreiden met de hand is ook mogelijk, maar is minder accuraat. Draag altijd geschikte handschoenen.

Geproduceerd onder licentie van OMS Investments, Inc. EasyGreen® is een merk van OMS Investments, Inc.

Wanneer te gebruiken?

KB greenmax gazonmeststof wanneer te gebruiken

  • Eender welk moment tussen februari-mei en/of tussen augustus-oktober, op een licht vochtige grasmat bij zacht, windvrij weer
  • Niet toepassen bij droogte of bij volle zon, evenmin vlak voor een regenbui of als de grond bevroren is
  • Niet toepassen op gazons jonger dan 1 jaar

Voorzorgsmaatregelen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Niet mengen met producten die oplosbare carbonaten bevatten. Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone van 1 meter ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen.

Eerste hulp

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  • Inademen - Frisse lucht, rust. Als er symptomen zijn, raadpleeg een arts.
  • Inslikken - Spoel de mond. Geef wat water te drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
  • Huid - Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij of schoenen. Als er symptomen zijn, raadpleeg een arts.
  • Ogen - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Tel. Antigifcentrum: 070/245.245

Gewaarborgde samenstelling

GR - Granulaat

  • EG Meststof: Samengestelde meststof NK 14-5, 14% stikstof totaal (N) waarvan 6% ammoniumstikstof en 8% ureumstikstof, 5% kaliumoxide (K20) oplosbaar in water, chloorarm.
  • Mosbestrijder: 14% watervrij ijzersulfaat.

Erkenningsnr: 7624G/B

V1: Hoeveel gazonmeststof moet ik gebruiken?

A1: De dosis bedraagt 70g/m2. De vermelde dosis is een jaarlijks maximum en kan in verschillende beurten worden aangebracht, bv. 35g/m2 een eerste keer en na bv. 6 weken of in het vroege najaar opnieuw 35 g/m2. Lees altijd de verpakking voor meer informatie over het gebruik van het product.

V2: Is het veilig om te gebruiken als ik kinderen en/of huisdieren heb?

A2: Kinderen en huisdieren hoeven niet uit de behandelde gebieden geweerd te worden. De meststof is zelfs vriendelijk voor bijen die belangrijk zijn voor de biodiversiteit in onze tuinen.

V3: Hoe krijg ik het beste resultaat?

A3: Voor het beste resultaat en een gelijkmatige begroening adviseren wij een van onze gazonstrooiers te gebruiken. Het kan ook met de hand worden aangebracht, maar dan moet elke vierkante meter worden opgemeten en moet ervoor worden gezorgd dat 35 g gelijkmatig over het gebied wordt verdeeld.

V4: Oeps, ik heb teveel gebruikt. Wat nu?

A4: Als u het product in een veel te hoge dosering toepast (meer dan het op de verpakking aanbevolen percentage), kunt u bruine plekken zien. Meestal zijn de wortels in orde en groeien ze weer aan, mits de plekken vochtig worden gehouden en er geen andere producten worden gebruikt.

KB Supergreen® Anti-Mos En Gazonmest main image
KB Supergreen® Anti-Mos En Gazonmest 3,75kg (andere maten beschikbaar)
Meer over dit thema

Vind jouw lokaal verkoopspunt

Zoek je advies van een tuinexpert? Of op zoek naar een bepaald product? Ga langs bij een winkel in de buurt voor advies.