Najczęstsze błędy popełniane przy sianiu trawy

Zielony, gęsty kobierzec równo rosnącej i zadbanej trawy to ideał, do którego dąży wielu właścicieli ogrodów. Jednak by ten trawnik cieszył oko i nie sprawiał problemów, musi być odpowiednio założony i później starannie pielęgnowany. A pielęgnacja każdego trawnika zaczyna się od przygotowania do wysiewu i samego wysiewu. I to jest kluczowy etap, który decyduje o tym, jak będzie w przyszłości prezentował się nasz trawnik.


Błędy związane z wysiewem trawy pod przyszły trawnik można podzielić na trzy grupy:

  • błędy w przygotowaniu podłoża do wysiewu,
  • błędy w czasie samego siewu,
  • błędy popełniane w czasie pielęgnacji młodej trawy po wysiewie.

Na dobre przygotowanie podłoża do wysiewu składa się szereg kroków. Zacząć należy od porządków na terenie przyszłego trawnika. Usunięcie śmieci, zwłaszcza pobudowlanych, takich jak resztki cegieł, zaprawy cementu czy kamieni, ułatwi pracę. Brak zanieczyszczeń wpłynie też pozytywnie na glebę i rośliny.

Następnie glebę trzeba rozluźnić. Na małych powierzchniach robi się szpadlem lub widłami amerykańskimi, na większych trzeba użyć glebogryzarki lub nawet ciągnika rolniczego z pługiem, lub kultywatorem, jeśli teren na trawnik jest rozległy. Przy przekopywaniu trawnika można usunąć kłącza i korzenie chwastów, szczególnie wieloletnich, takich jak np. mniszek lekarski.

Rozluźnianie gleby

Czasem konieczne jest użycie herbicydów, szczególnie gdy teren pod planowaną inwestycję porasta perz zwyczajny, powój czy ostrożeń polny. Także po mechanicznym spulchnieniu gruntu czasem konieczny jest herbicyd po to, by usunąć chwasty, które mogły wykiełkować z nasion wydobytych na powierzchnię gleby.

Gleby o słabej strukturze warto poprawić za pomocą odpowiednich dodatków. Piaszczyste wzbogaca się kompostem, próchnicą lub gotowym podłożem do zakładania trawnika z zawartością torfu. Glebę gliniastą można rozluźnić piaskiem, torfem jasnym lub żwirem frakcjonowanym. Idealne pH pod trawnik winno mieć pH 5,5-6,5. Dlatego warto ustabilizować odczyn gleby przez jej wapnowanie (pH < 5) wapnem lub dolomitem lub zakwaszenie (pH > 7) nawozem siarczanowym, lub kwaśnym torfem. W przypadku użycia ubogich w składniki mineralne dodatków glebę trzeba wzbogacić w długo działający nawóz mineralny.

Ładny trawnik

Gdy ziemia jest gotowa, na głębokość około 10 cm należy wkopać siatkę przeciwko kretom oraz przygotować obrzeża trawnikowe. Po tym powierzchnię trzeba wyprofilować oraz wyrównać. Następnie należy ziemię obficie podlać i pozostawić teren na co najmniej dwa tygodnie, by gleba się ustabilizowała. By ten proces przyspieszyć, można ziemię wałować. Przed samym siewem glebę trzeba wzruszyć na kilka centymetrów i podlać.


Wysiew nasion

Kolejne błędy pojawiają się w czasie wysiewu traw. Źle wybrane nasiona, np. traw pastewnych lub łąkowych, charakteryzują się szybkim kiełkowaniem i wzrostem kępkowym. Warto sięgnąć po najnowsze rodzaje takie jak trawa samozagęszczająca. Ponadto sam wysiew musi być odpowiednio wykonany.

Błędne sianie trawy skutkować będzie nierównomiernym wzrostem roślin. By uniknąć nierównomiernych wschodów trawy, często pojawiających się przy wysiewie „z ręki”, warto zastosować ręczny siewnik. By wzmocnić kiełkowanie i równomierny wzrost możemy sięgnąć po specjalne, długo działające nawozy do siewu trawy. Nasiona po wysiewie trzeba przykryć około półtoracentymetrową warstwą gleby i ją ubić, najlepiej wałem. Zbyt gruba utrudni kiełkowanie nasion, zbyt cienka lub brak okrycia nasion skutkuje ich wywiewaniem przez wiatr, wyjadaniem przez ptaki lub wymywaniem przez wodę.

Wysiewanie nasion trawnika


Pielęgnacja po wysiewie

Podstawowym błędem popełnianym po wysiewie nasion jest zaniedbanie podlewania nasion. Nasiona do kiełkowania oraz młode rośliny wymagają dużej ilości wody w glebie. Drugim błędem jest podlewanie zbyt silnym strumieniem wody, które powoduje wymywanie nasion z gleby. Należy pamiętać, by po wysiewie nie stosować łatwo rozpuszczalnych nawozów mineralnych, szczególnie azotowych (np. saletry). Taki nawóz spowolni rozwój systemu korzeniowego i przyspieszy rozwój darni, przez co młode rośliny będą bardziej wrażliwe na stres suszy, a w czasie zimy będą bardziej podatne na mrozy.

By cieszyć się pięknym trawnikiem, warto zatem starannie zaplanować przebieg prac, by uniknąć ww. błędów.

Powiązane artykuły