Polityka prywatności i cookies

Evergreen Garden Care (“Evergreen”) poważnie traktuje Twoją prywatność i ceni sobie relację z Tobą. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie pomoże Ci zrozumieć rodzaje danych osobowych, które zbieramy od odwiedzających nasze witryny oraz sposób w jaki je przetwarzamy.

Chcemy byś zrozumiał:

 • Jakie dane osobowe na Twój temat gromadzimy;
 • Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe;
 • Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • Na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe;
 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe;
 • Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe;
 • Jak chronimy Twoje dane osobowe i prawa dotyczące Twoich danych osobowych.

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami za pomocą jednej z metod określonych w sekcji „Kontakt” na naszej stronie internetowej lub postępując zgodnie z poniższymi informacjami:

Napisz do nas:
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa

Wyślij e-mail:
dataprivacy-PL@evergreengarden.com


Czym są dane osobowe?

Są to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które można zidentyfikować, bezpośrednio (na przykład nazwisko, imię itp.) lub pośrednio (login IT, adres IP itp.). Jeżeli możliwa jest identyfikacja osoby, poprzez sprawdzenie kilku informacji (nazwisko, adres e-mail, itp.) lub poprzez zastosowanie różnych środków technicznych, dane są zawsze uznawane za osobowe.

Aby dane te nie były już uznawane za dane osobowe, muszą zostać zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację danej osoby: ukryte nazwiska, zamazane twarze itp.


Informacje o tym, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe Twojego kontaktu z Evergreen

Jakie dane osobowe na Twój temat gromadzimy? Dlaczego i jak je wykorzystujemy? Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? Na czym polega proces retencji danych osobowych?
Podstawowe informacje o Tobie – imię i nazwisko (w tym płeć i tytuł), pseudonim, nazwa firmy
 • Odpowiadanie i przetwarzanie Twoich próśb
 • Wysyłanie i/lub publikowanie spersonalizowanych komunikatów lub treści
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Profilowanie**

 

 • Twoja zgoda 
 • Wykonanie umowy
 • Uzasadniony interes
 • Obowiązek wynikający z przepisów prawa

 

 • Czas trwania umowy i okres przedawnienia
 • Czas trwania konkursu i jeden rok od zakończenia konkursu
 • Czas trwania oferty promocyjnej i jeden rok od zakończenia konkursu
 • Czas przetwarzania wniosku i dowolny czas określony zgodnie z lokalnymi przepisami i instrukcjami
 • Do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po dwunastu miesiącach braku aktywności
 • Po okresie trzech lat od zakończenia wszelkiej komunikacji z naszymi pracownikami, dla której dane te były gromadzone
 • 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji

 

Informacje kontaktowe – adres domowy, adres firmy, adres e-mail, numery telefonów, lokalizacja
 • Odpowiadanie i przetwarzanie Twoich próśb
 • Wysyłanie i/lub publikowanie spersonalizowanych komunikatów lub treści
 • Zarządzanie Twoimi aplikacjami
 • Profilowanie**
 • Zoptymalizowanie nawigacji w naszej witrynie

 

 • Twoja zgoda
 • Wykonanie umowy
 • Uzasadniony interes
 • Obowiązek wynikający z prawa
 • Czas trwania umowy i okres przedawnienia
 • Czas trwania konkursu i jeden rok od zakończenia konkursu
 • Czas trwania oferty promocyjnej i jeden rok od zakończenia konkursu
 • Czas przetwarzania wniosku i dowolny czas określony zgodnie z lokalnymi przepisami i instrukcjami
 • Do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po dwunastu miesiącach braku aktywności
 • Po okresie trzech lat od zakończenia wszelkiej komunikacji z naszymi pracownikami, dla której dane te były gromadzone
 • 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji
Profesjonalne dane – stanowisko/rola, firma, w której pracujesz
 • Odpowiadanie i przetwarzanie Twoich próśb
 • Zarządzanie Twoimi aplikacjami
 • Twoja zgoda
 • Wykonanie umowy
 • Po okresie trzech lat od zakończenia wszelkiej komunikacji z naszymi pracownikami, dla której dane te były gromadzone
 • 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji
Inne informacje: ogólnodostępne treści generowane przez użytkowników I opublikowane na profilach Evergreen, tak samo jak te które udostępniasz prywatnie
 • Odpowiadanie i przetwarzanie Twoich próśb
 • Zoptymalizowanie nawigacji w naszej witrynie
 • Uzasadniony interes
 • Obowiązek wynikający z prawa
Czas przetwarzania wniosku i dowolny czas określony zgodnie z lokalnymi przepisami i instrukcjami
Czas przetwarzania wniosku i dowolny czas określony zgodnie z lokalnymi przepisami i instrukcjami
 • Publikacja ocen i recenzji na naszych stronach i stronach naszych partnerów
 • Analiza trendów i ewolucji konsumpcji
 • Uzasadniony interes
 
Dane subskrypcji newslettera
 • Wysyłanie i/lub publikowanie spersonalizowanych komunikatów lub treści
 • Profilowanie**
 • Twoja zgoda

Do czasu rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub po dwunastu miesiącach braku aktywności

Informacje techniczne – my (i zewnętrzni usługodawcy działający w naszym imieniu) używamy plików cookie i innych narzędzi (takich jak narzędzia analityczne i znaczniki pikselowe) w celu automatycznego gromadzenia informacji o Tobie podczas korzystania z witryn Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., z zastrzeżeniem warunków niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności oraz obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących danych osobowych. Rodzaje informacji gromadzonych automatycznie mogą obejmować: informacje o rodzaju używanej przeglądarki, używanym urządzeniu, szczegółach przeglądanych stron internetowych, adresie IP, klikniętych linkach, nazwie użytkownika, zdjęciu profilowym, płci, regionie geograficznym, przedziale wiekowym, sieciach oraz wszelkie inne informacje które decydujesz się udostępnić podczas korzystania z witryn stron trzecich (np. podczas korzystania z funkcji „lubię to” na Facebooku lub funkcji +1 w Google+) odwiedzonych przed odwiedzeniem strony Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

 

*sekcja prawdopodobnie ewoluuje zgodnie z aktualizacjami zasad danych osobowych dostawców usług zewnętrznych.

 • Publikacja ocen i recenzji na naszych stronach i stronach naszych partnerów
 • Zoptymalizowanie nawigacji w naszej witrynie
 • Profilowanie**

 

 • Twoja zgoda
 • Uzasadniony interes
 • Czas przetwarzania wniosku i dowolny czas określony zgodnie z lokalnymi przepisami i instrukcjami
 • Po okresie trzech lat od zakończenia wszelkiej komunikacji z naszymi pracownikami, dla której dane te były gromadzone

**Przy przesyłaniu lub wyświetlaniu niestandardowych treści możemy stosować techniki „profilowania” (definiowane jako dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania informacji dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, sytuacji finansowej, zachowania, lokalizacji, stanu zdrowia, wiarygodności lub przemieszczania się osoby fizycznej). Proces profilowania opiera się na zindywidualizowanym profilu osoby: centralizujemy dane, a następnie je analizujemy, aby ocenić i przewidzieć Twoje osobiste preferencje i/lub zainteresowania. W związku z tym możemy oferować Ci komunikację i/lub treści dostosowane do Twoich preferencji/potrzeb.

W pewnych okolicznościach masz możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych do tego celu profilowania. Zapoznaj się z sekcją „Twoje prawa”.


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. jest wiodącą międzynarodową firmą zajmującą się artykułami ogrodniczymi, której produkty są sprzedawane w Wielkiej Brytanii, Europie i Australii. Jako firma międzynarodowa Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe innym firmom Evergreen Garden Group i zaufanym stronom trzecim z siedzibą poza krajem, w którym mieszkasz, aby mogły przetwarzać te dane w naszym imieniu. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dla:

 • Naszych agencji reklamowych, marketingowych i promocyjnych pomagających nam dostarczać i analizować skuteczność naszych kampanii reklamowych i promocji.
 • Stronom trzecim zobowiązanym do dostarczenia produktu np. dostawa lub usługa pocztowa mająca na celu dostarczenie zamówionych produktów.
 • Organom ścigania lub organom rządowym, w przypadku gdy postępują zgodnie z prawem i żądają od nas ujawnienia informacji.
 • Zewnętrznym dostawcom usług, takim jak dostawcy usług finansowych, dostawcy narzędzi do analityki internetowej
 • Podwykonawcom i usługodawcom działającym ze względów technicznych i logistycznych (przewoźnicy, dostawcy hostingu, bezpieczeństwa i utrzymania Witryny, dostawcy usług zarządzania przeciwdziałania oszustwom, dostawcy techniczni odpowiedzialni za wysyłanie wiadomości e-mail i newsletterów, dostawcy usług antyspamowych i antyrobotowych, agencje pośrednictwa pracy itp.).

Jeśli udostępnimy Twoje dane osobowe inne firmie Evergreen Garden Group lub zaufanym stronom trzecim, dołożymy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ich ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz zapewnieniem wykorzystania ich w sposób zgodny z naszymi instrukcjami w tym niniejsza Informacją o Ochronie Prywatności oraz obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących danych osobowych.

Zobacz sekcję „Ochrona Twoich danych osobowych” aby uzyskać informację o tym, jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas udostępnienia ich innym osobom/podmiotom.


Przekazywanie danych osobowych poza granice kraju

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., jej spółki stowarzyszone oraz wybranych zewnętrznych dostawców Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. w dowodnym miejscu na świecie w tym w krajach, w których przepisy dotyczące prywatności danych mogą nie być równoważne lub zgodne z przepisami obowiązującymi W Twoim kraju.

Te kraje obejmują:

 • Kraje Unii Europejskiej
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Australia i Nowa Zelandia
 • Wielka Brytania

Wdrożymy odpowiednie środki aby zapewnić, że Twoje dane osobowe pozostają odpowiednio chronione i bezpieczne podczas przekazywania ich poza kraj pochodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Środki te obejmują umowy o transferze danych lub wdrożenie standardowych klauzul o ochronie danych.


Ochrona Twoich danych osobowych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i wymagamy tego od stron trzecich, które przetrzymują bądź przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników na takim samym poziomie jak my. Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony i chroniony aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, modyfikacjom lub ich niewłaściwemu wykorzystaniu i jest dozwolony tylko pośród naszych pracowników i agentów na zasadzie niezbędnej wiedzy.

Twoje Prawa

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz skontaktować się z nami klikając w link „Kontakt” w witrynie Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., który przekierował Cię do niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Masz następujące prawa:Prawo do informacji


Masz prawo do jasnej i przejrzystej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz o przysługujących Ci prawach.


Prawo do żądania dostępu i sprostowania


Masz prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat (z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń i nadużyć) oraz prawo do żądania poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli są niedokładne lub nieaktualne i/lub uzupełnienia, jeśli są niekompletne.


Prawo do żądania usunięcia / Prawo do bycia zapomnianym


W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia lub skasowania swoich danych osobowych.


Prawo do sprzeciwu (wobec poszukiwania informacji handlowych, w tym profilowania)


W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji lub sprzeciwić się otrzymywaniu naszych wiadomości marketingowych, klikając na link rezygnacji z subskrypcji.


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, którego dokonujemy na Twoich danych. Prawo to oznacza ograniczenie przetwarzania danych o Tobie, które przetwarzamy, czyli możemy zachować dane, ale nie wykorzystywać ich lub przetwarzać.

Abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę, podaj nam swoje nazwisko, imię i dane kontaktowe.>

Sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych

Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie a później zdecydujesz się je wycofać – uszanujemy Twój wybór zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Twój sprzeciw (lub wycofanie uprzednio udzielonej zgody) może oznaczać, że nie jesteśmy w stanie wykonać niezbędnych działań do osiągnięcia wyżej wymienionych celów (patrz powyżej „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?”) lub nie możesz być w stanie korzystać z oferowanych przez nas usług i produktów.


Administrator danych

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa jest administratorem Twoich danych osobowych.


Ujawnianie plików cookie, powiadomienia i zgoda

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. używa wielu narzędzi do zbierania informacji o użytkowniku, jego urządzeniu, przy pomocy którego przegląda treści (komputer stacjonarny, laptop, smartfon lub tablet) oraz przeglądarce internetowej, której używa do łączenia się z naszymi stronami internetowymi.

Na przykład, pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które umieszczamy na dysku twardym komputera użytkownika, gdy odwiedza on nasze strony internetowe. Możemy używać plików cookie do personalizacji interakcji użytkownika z naszymi stronami internetowymi. Jeśli użytkownik nie akceptuje lub nie usuwa plików cookie, niektóre obszary naszych stron internetowych mogą wymagać więcej czasu, aby działać, lub wiele z nich może nie działać prawidłowo.

Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się poniżej. Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, kliknij tutaj.


Informacja i tabela dotycząca ujawniania plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie i może również korzystać z usług usługodawców zewnętrznych, którzy wykorzystują pliki cookie w związku ze swoimi usługami.

Przyjmujemy definicję plików cookie zgodnie z dyrektywą europejską 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektrycznej (zmienioną dyrektywą 2009/136/WE) i przedstawiamy poniżej informacje na temat różnych kategorii plików cookie, jak również informacje na temat rodzajów plików cookie, które umieszczamy na naszych stronach internetowych.

Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając tutaj.


Kategorie plików cookie

Kategoria 1: niezbędne pliki cookie

Pliki cookie kategorii 1 są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej, korzystanie z jej funkcji oraz przeglądanie jej zawartości.

Kategoria 2: Pliki cookie dotyczące preferencji

Pliki cookie kategorii 2 pozwalają witrynie zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje) i zapewnić ulepszone, bardziej spersonalizowane lub dostosowane do potrzeb użytkownika funkcje. Na przykład, nasza strona internetowa może być w stanie zapewnić użytkownikowi informacje o produktach lokalnych lub regionalnych poprzez przechowywanie w pliku cookie informacji o regionie, w którym aktualnie się znajduje.

Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian dokonanych przez użytkownika w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów stron internetowych, które można dostosować do własnych potrzeb. Mogą one być również wykorzystywane do świadczenia usług żądanych przez użytkownika, takich jak oglądanie filmów lub komentowanie bloga.

Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe i pliki te nie mogą śledzić aktywności użytkownika w innych witrynach internetowych. Przed umieszczeniem tych plików cookie konieczne będzie uzyskanie zgody użytkownika.

Kategoria 3: pliki cookie do celów statystycznych

Pliki cookie kategorii 3 zbierają informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny, na przykład, które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach na stronach internetowych.

Są one wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej. Pliki cookie kategorii 3 gromadzą informacje o korzystaniu z witryny wyłącznie na potrzeby operatora witryny.

Przed umieszczeniem tych plików cookie konieczne będzie uzyskanie zgody użytkownika.

Kategoria 4: marketingowe pliki cookie (ukierunkowanie, reklama)

Pliki cookie kategorii 4 są wykorzystywane do dostarczania reklam, które są bardziej odpowiednie dla użytkownika i jego zainteresowań, w oparciu o analizę przeglądania stron internetowych przez użytkownika. Są one również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej.

Są one zazwyczaj umieszczane na urządzeniu użytkownika przez sieci reklamowe innych firm, ale za naszą zgodą. Te pliki cookie zapamiętują, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową. Informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak inni reklamodawcy zewnętrzni, i będą powiązane z funkcjonalnością strony internetowej dostarczanej przez inne organizacje. Dla jasności, pliki cookie kategorii 4 zbierają najwięcej informacji o użytkownikach. Użytkownik musi wyrazić zgodę, zanim ustawimy te pliki cookie.


Pliki cookie na naszej stronie internetowej

Listę plików cookie umieszczanych przez naszą stronę internetową można znaleźć poniżej.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.

Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.lovethegarden.com