Najlepsze podłoże pod trawnik

Większość krajowych gleb ma pH niskie, czyli kwaśne, jednak idealna gleba pod trawnik musi być tak przygotowana, aby jej pH wynosiło 5,5-6,5.


Warto zacząć od sprawdzenia kwaskowatości ziem, badając ją pHmetrem. Najprostszy pHmetr paskowy to wydatek rzędu kilkunastu złotych, a wynik badania uzyskuje się w ciągu kilku minut. W zależności od otrzymanego wyniku, będzie wiadomo jakie zabiegi zastosować.

Jakie pH gleby pod trawnik

Ani zbyt kwaśna gleba ani zbyt zasadowa nie służą trawie. Idealna gleba pod trawnik posiada pH 5,5-6,5. Zakwaszenie gleby można poznać po tym, że rośnie w niej wiele chwastów min. mniszek lekarski, skrzyp polny, a także mech. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, np. w następstwie porastania roślin kwasolubnych, warto posypać ją wapnem ogrodowym (np. dolomit zawierający 30% CaO). Zabieg ten należy wykonywać poza sezonem wzrostu traw, tj. najlepiej jeszcze zimą, gdy na trawniku leży śnieg lub bardzo wczesną wiosną, można również wapnować jesienią na przełomie października i listopada, gdy kończy się sezon wegetacyjny. Do wapnowania używać:

  • ziemia piaszczysta - ok. 20 kg dolomitu na 100 m2
  • gleba gliniasta - ok. 34 kg dolomitu na 100 m2. Dokładne dawkowanie znajduje się na opakowaniu producenta.

Nie należy łączyć zabiegu wapnowania z nawożeniami. Każdy zabieg pielęgnacyjny trzeba wykonywać osobno. Po wapnowaniu warto odczekać ok. 2 tygodni.

W sytuacji odwrotnej, gdy gleba ma odczyn zasadowy tj. pH >7, wystarczy dodać torfu lub nawozów siarczanowych. Aby trawnik był gęsty, mocny i szybko wzrastał, jeszcze przed siewem ziemię należy wymieszać z nawozem organicznym lub sztucznym startowym czy wieloskładnikowym zawierającym azot, fosfor i potas. Składniki użyźniające należy zmieszać z ziemią na głębokości 5-8 cm.

Trawnik

Jakie podłoże do trawy

Z podłoża należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia, kamienie, chwasty, a rosnące rośliny, których nie chcemy na trawniku przesadzić na docelowe miejsca. Ziemię trzeba dokładnie przekopać szpadlem lub glebogryzarką na głębokość ok. 30 cm. Wyjąć pozostałe po przekopaniu resztki chwastów i śmieci, zgrabić.

Trawa

Przygotowanie podłoża pod trawnik

W zależności od struktury gleby w ogrodzie należy ją rozluźnić lub wzbogacić. Zasada poprawy jakości podłoża jest bardzo prosta. Ziemię gliniastą rozluźnia się torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 1 cm piasku), żwirem frakcjonowanym 0-4mm lub piaskiem, natomiast piaszczystą i jałową trzeba wzbogacić kompostem, próchnicą lub torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 5 cm ziemi gliniastej lub piaskowo-gliniastej). Gleby podmokłe trzeba przemieszać z piaskiem. Do każdego rodzaju gleby warto dodać nawóz przyspieszający wzrost roślin tzw. starter do trawników.

Trawa

Jakie podłoże pod trawnik z rolki

Przygotowanie podłoża pod siew z rolki należy wykonać identycznie, jak pod tradycyjny siew z nasion.

Jeśli ziemia jest lub była wcześniej mocno zachwaszczona szczególnie należy zastosować oprysk i odczekać miesiąc zanim przystąpi się do dalszych prac.

Po rozsypaniu i zagrabieniu podłoża trzeba dokładnie wyrównać ziemię pod trawnik pomocą grabi i deski poziomującej. Następnie udeptujemy ziemię tak długo, aż nie będzie się zapadać. Obficie podlewamy i czekamy, by podłoże pod trawnik osiadło. Aby grunt się uleżał i ubił trzeba odczekać 2 tygodnie zanim przystąpi się do siewu. W międzyczasie usuwamy pojawiające się chwasty.

Trawa z rolki

Powiązane artykuły