Przycinanie róż

Ten niezbędny zabieg pielęgnacyjny sprawia, że róże rosną lepiej i obdarowują nas kwiatami o pięknych intensywnych barwach. Warto poznać terminy i techniki przycinania, aby jak najlepiej pobudzić wzrost i siły witalne królowej naszego ogrodu.


Cięcie róż jest zabiegiem obowiązkowym dla różanych krzewów. Dzięki niemu róże uzyskują zdrowy wygląd, ładny pokrój, stają się silniejsze, a kwiaty większe. Po cięciu rośliny będą kwitnąć później, jednak na mocniej wykształconych pędach. Brak cięcia spowoduje osłabienie rośliny. Z każdym rokiem kwiaty będą drobniejsze, a pędy coraz słabsze. A zatem, warto chwycić za sekator!

Róża - pielęgnacja na wiosnę

Cięcie róż należy rozpocząć wiosną, tuż po ustąpieniu przymrozków. Połowa kwietnia będzie idealnym momentem. Inną wskazówką jest wybranie na cięcie róż momentu, gdy kwitną forsycje. Ważne, aby róże zostały przycięte, zanim rozpocznie się sezon wegetacyjny i jeszcze nie wypuszczają młodych pędów.

Róże

Cięcie regeneracyjne

Wszystkim różom należy wyciąć 1-2 najstarsze pędy, by pobudzić do wzrostu nowe. Wycina się również wszystkie suche, obumarłe pędy i połamane gałęzie. Usuwając całkowicie pędy, należy pamiętać, aby przyciąć je bezpośrednio przy miejscu szczepienia i nie pozostawiać szpecących kikutów. Dzikie pędy, które lubią wyrastać od korzenia zawsze należy wyciąć, ponieważ zabierają siły witalne roślinie. Rozpoznamy je z łatwością, gdyż są zazwyczaj dużo jaśniejsze i mniejsze.

Istnieje kilka typów krzewów róż. W zależności od rodzaju inaczej przeprowadza się cięcie. W inny sposób przycina się róże wielkokwiatowe, pnące, parkowe, kwitnące i okrywowe. Jest to ważna wskazówka, ponieważ nieprawidłowe wykonanie cięcia lub wykonanie go w niewłaściwym momencie, może osłabić roślinę. Tnąc pędy, sekator należy umieszczać centymetr nad pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu.

Pędy róży wielkokwiatowej i róży rabatowej (wielokwiatowej) skraca się na 15-20 cm. Jeśli krzew rośnie silnie można skrócić go mniej, np. zostawiając 6 oczek. Najsłabsze pędy róży wielkokwiatowej trzeba wyciąć przy korzeniu.

Przycinanie róż pnących po zimie zaczyna się dopiero w 4. roku od posadzenia. Cięcie ogranicza się do wycięcia pędów bocznych, pozostawiając główny szkielet rośliny. Wycina się pędy rosnące zbyt gęsto i ukośnie. Dzięki temu zdrowe i silne pędy będą miały lepsze warunki wzrostu. Wysokie pędy trzeba przywiązać do podpór miękkim sznurkiem, uważając by nie wrzynał się w roślinę. Najlepiej zostawić trochę luzu.

Róża parkowa wymaga jedynie prześwietlenia, gdy zachodzi taka konieczność, czyli wtedy gdy pędów jest zbyt dużo i zaczynają ze sobą rywalizować o światło.

Róże kwitnące cięcie wykonuje się dopiero po kwitnięciu.

Róże okrywowe przycina się w zależności od potrzeb. Usuwa się wyłącznie pędy stare i zdziczałe. Można je odmłodzić przycinając na wysokość 10-15 cm.

Róże pienne tnie się na 3-4 oczka. Jednocześnie należy usunąć wszystkie dzikie pędy wyrastające od korzenia lub z podkładki.

Przycinanie róż

Przycinanie róż latem

Róże krzewiaste, wielokwiatowe przycina się przez cały sezon po kwitnieniu, począwszy od kwietnia a kończąc we wrześniu. Dzięki temu krzewy wydają więcej kwiatów dobrej jakości. Każdy przekwitnięty kwiat należy ściąć. Jeśli przekwitł cały kwiatostan, trzeba wyciąć skupisko, skracając pęd o 1/3 lub tnąc w miejscu, w którym wyrasta nowy pęd. Młode pędy lubią wyrastać na szczycie przekwitniętych kwiatostanów. Jednak ze względu na słabe możliwości kwitnienia, należy je również wycinać.

Róże

Przycinanie róż przed zimą

Późną jesienią należy wyciąć z róży wielkokwiatowej pędy chore oraz lekko podciąć najdłuższe gałązki.

Instrukcja przecinania róż

Powiązane artykuły