Vragen over het gebruik en toepassing van onze producten?

Is het mogelijk 2 behandelingsproducten te mengen in een drukspuit?

Het mengen van twee gewasbeschermingsmiddelen is verboden. Wij raden u dus aan deze middelen apart te gebruiken en een minimale termijn te respecteren tussen elk gebruik (bekijk eventueel de gebruiksaanwijzing die zich op de verpakking van de producten bevindt).

Welke termijn moet ik respecteren opdat mijn behandeling efficiënt blijft, alvorens het begint te regenen?

Er zijn minimaal 6 uren nodig bij normale temperaturen en vochtigheid om het product te laten drogen. Sommige producten moeten eerst door de plant worden opgenomen. Als er regen valt voor deze termijn dan kan dit de efficiëntie van het product in gevaar brengen.

Wat is het risico van fyto voor mijn huisdieren?

Voor de veiligheid van uw huisdieren raden we ten eerste aan de dosissen en de gebruiksaanwijzingen die op de verpakking van het product staan strikt te respecteren. Bovendien is het belangrijk uw huisdieren buiten de behandelingszone te houden gedurende de verspreiding van het product en de eerste 24 uren om huidirritaties te voorkomen.

Wat doe ik met de overschot van mijn bordeauxse pap?

Indien er nog bordeauxse pap in de drukspuit blijft ondanks de dosis- en oppervlakteberekeningen, gebruik de overschot dan op de zone die al behandeld is. Eens de verstuiver leeg is, spoel dan 3 keer met klaar water (zowel drukspuit, buis en lans). Verspreid het spoelwater over de behandelde grond. In elk geval nooit verspreiden op een waterdichte ondergrond, of in een rioolgat of rioolrooster.

Bestaat er een gezondheidsrisico voor de verbruiker bij een behandeling van fruit of groenten met bepaalde fyto-producten?

Voer uw behandeling uit en respecteer hierbij strikt de gebruiksaanwijzing en dosissen die op de verpakking staan, maar ook de wachttermijn vóór oogst (de minimale toegestane termijn tussen de laatste behandeling en de oogst van een teelt). Gebruik alleen een gehomologeerd product op de bepaalde teelt. Was voor gebruik de groenten/het fruit met lauw water.

Ik ben de verpakking van mijn behandelingsproduct verloren en ik ken de dosering niet, wat nu?

Op Fytoweb kun je terecht voor informatie over de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in België. Dit is de officiële site van de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Is het noodzakelijk de zakjes rattenverdelgingsmiddel te openen?

Het is niet nodig de zakjes met lokaas te openen. Plaats ze met behulp van de handschoenen, die meegeleverd worden, op de geïnfecteerde plaatsen en vervang ze, als u merkt dat ze worden opgegeten. Bescherm uw huisdieren door de lokazen in een lokdoos te plaatsen.

Kan mijn hond / kat vergiftigd worden als hij een besmette muis opeet?

De lokazen moeten buiten het bereik van uw huisdieren worden geplaatst. Er bestaat echter geen secundair vergiftigingsrisico voor een kat of een hond die een besmet knaagdier zou hebben opgegeten.

Wat moet ik doen als mijn huisdier een lokaas heeft opgegeten?

Bij opname van een lokaas door een huisdier, contacteer dan uw dierenarts en neem de productverpakking mee. De dierenarts zal u een behandeling voorschrijven in functie van de opgenomen hoeveelheid en het gewicht van het dier. Vermijd dit door de lokazen in een lokdoos te plaatsen.

De lokazen zijn verdwenen en ik zie nog steeds muizen?

Leg nieuw lokaas zolang u merkt dat ze opgegeten worden. Voor een complete efficiëntie moeten alle leden van de kolonie het product opnemen. Voor de meeste lokazen komt de dood algemeen genomen tussen de 3 en de 14 dagen na opname. Zoniet, contacteer dan een gespecialiseerde firma.

Welke hoeveelheid water houd ik aan bij het mengen van meststoffen voor orchideeën, bonsaïs en cactussen met ?

De gebruiksfrequentie en hoeveelheid water zijn te consulteren op de achterkant van het flesje door het etiket eraf te halen rechts onderaan waar staat "hier openen".

Wat is een oscomote meststof?

Een Oscomote meststof is een meststof die traag wordt vrijgegeven. De voedingselementen die erin zitten worden langzaam in de grond verspreid volgens de noden van de plant en op die manier vermijdt men verbranding. De plant wordt regelmatig gevoed gedurende het volledige seizoen en dit met één enkele toepassing.

Wanneer moet ik Patch Magic besproeien?

Als er geen regen wordt voorspeld, is het nodig uw Patch Magic te besproeien. De kokosvezel gaat zwellen door de actie van het water en zal het zaad doen kiemen. U moet opnieuw besproeien wanneer de kokosvezel opnieuw lichtbruin geworden is.

Mag ik meststof toepassen nadat ik Patch Magic heb gebruikt?

Patch Magic bevat voldoende voedingselementen om een goede verworteling en dus een goede plaatsing in het gazon mogelijk te maken. Over het algemeen wordt het niet aangeraden meststof op een jong gazon of een gazon dat net werd gezaaid te verspreiden.

Wanneer moet ik Patch Magic gebruiken?

Patch Magic wordt gebruikt vanaf maart en tot in september, wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. Het product niet gebruiken wanneer er risico op vries is.

Is Patch Magic gevaarlijk voor mijn kinderen en/of huisdieren?

Patch Magic vormt geen risico voor uw kinderen en/of huisdieren bij normale gebruiksomstandigheden.

Kan ik klassieke onkruidverdelgers gebruiken in het gazon?

Dit is niet mogelijk! De meeste onkruidverdelgers bestrijden naast het onkruid in het gazon, ook het gras. We raden daarom aan om een onkruidverdelger te gebruiken die enkel tweezaadlobbigen aantast en het gras onaangetast laat.

Meer over dit thema