System Zbiórki Opakowań PSOR

Zgodnie z polskim prawem, opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane. Rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań, sklepy - ich przyjęcia, a producenci i importerzy – zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania tych opakowań.

Od 2004 roku funkcjonuje w Polsce Systemu Zbiórki Opakowań - zorganizowany i koordynowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), którego uczestnikiem jest Scotts Poland Sp. z o.o.. W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.

Dzięki systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki oraz materiały edukacyjne, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów. Wszystkie te działania koordynuje PSOR, który prowadzi także w imieniu wprowadzających produkty w opakowaniach publiczne kampanie edukacyjne.

Więcej informacji znajdziesz na www.systempsor.pl oraz w filmie poniżej.

Powiązane artykuły