Gdy rośliny nie chcą rosnąć...

Wydaje Ci się, że robisz wszystko, żeby Twoje rośliny rosły i kwitły, a tego nie robią? Sprawdź naszą poradę i spróbuj naprawić sytuację!


Jak zwiększyć żyzność gleby w ogrodzie?

Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników, które decydują o jej żyzności. Próchnica jest głównym składnikiem gleby – jej wpływ na wzrost, kondycję i plonowanie roślin jest bezsporny, zaś głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe. Polskie gleby generalnie są ubogie w próchnicę. Przeważają gleby klas IV–VI, potocznie zwane „piachami”. Jej niedobór może być przyczyną tego, że rośliny mimo naszych starań nie chcą rosnąć.

Gleba

Rola próchnicy w glebie

  • Poprawia zasobność gleby.
  • Zwiększa zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn.
  • Jej związki mogą magazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby.
  • Związki próchnicze mają wysoką pojemność wodną, mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie łatwo dostępnej dla roślin.

Gleba

Sposoby poprawy jakości podłoża

1. Wprowadzenie materiału organicznego: kompost, obornik, nawozy organiczne.
2. Zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, co jest niezbędne do poprawy struktury gruzełkowatej gleby i pojemności wodnej przez zastosowanie kwasów humusowych, drobnoustrojów, szczepionek mikoryzowych, próchnic, mikroorganizmów, dżdżownic.
3. Nawożenie jako sposób dodania składników pokarmowych. Trzeba pamiętać, iż nawozy mineralne nie zwiększają zawartości próchnicy, ani nie poprawiają właściwości fizycznych gleby.
4. Odkwaszenie podłoża – u większości roślin (niekwaśnolubnych) zbyt duże wahania pH prowadzą do zablokowania pobierania składników pokarmowych.
5. Zastosowanie podłoża Substral Humus.

Jeśli chcemy użyźnić ziemię w ogrodzie, warto zastosować Substral Humus – ekologiczne podłoże bogate w naturalną próchnicę. W takim podłożu rośliny będą dobrze rosły, a my będziemy mogli cieszyć się pięknem ogrodu i dobrymi plonami.

Gleba

HUMUS a podłoża torfowe wysokie i niskie

Polski rynek zdominowany jest przez torfy wysokie, które mają luźną włóknistą strukturę – powstały z mchów spagnowych, wrzośców, porośli, paprotnic. Nie zwierają składników pokarmowych. Są wyjałowione, bez kwasów organicznych i elektrolitów, nie zawierają próchnicy. Charakteryzują się niskim stopniem przetworzenia i zawierają małą ilość wilgoci.

Substral Humus ma dużo wyższy poziom przetworzenia – demineralizacji. Proces tworzenia się Humusu zachodził w dużej ilości powietrza, składników mineralnych dostarczanych z zewnątrz wraz z udziałem warunków klimatycznych takich jak deszcz i słońce.

Gleba

Gdzie stosować Substral Humus?

Podłoże można stosować do uprawy owoców, warzyw, ziół, kwiatów, posypując nim gleby piaszczyste. Działa ono jak naturalny nawóz ogrodniczy użyźnia i polepsza strukturę gleby oraz zwiększa plonowanie.

Powiązane artykuły