Zrównoważony rozwój

W Evergreen Garden Care bierzemy odpowiedzialność za środowisko. Wiemy, że opracowywanie produktów w sposób zrównoważony jest ważne, począwszy od pozyskiwania materiałów i surowców poprzez produkcję kończąc na recyklingu opakowań po ich użyciu. Ambitny cel jaki nam przyświeca to upowszechnianie zrównoważonego ogrodnictwa.

Poznaj szczegóły Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w którym uczestniczymy!

Oto niektóre ze zmian wprowadzonych i nadal ulepszanych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w naszej firmie:
Tworzywo pierwotne (virgin plastic)

Zmniejszyliśmy ilość tworzywa pierwotnego używanego w naszych opakowaniach o 800 ton, dzięki temu zmniejszyliśmy emisję CO2 o 2400 ton!

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

Odpowiedzialnie pozyskujemy surowce, tam gdzie to możliwe przetwarzamy je lub ponownie wykorzystujemy aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów.

Recyklingowane w 100%

Opakowania naszych gotowych podłoży nadają się w 100% do recyklingu.

Bez torfu lub z obniżoną zawartością torfu

Nasze gotowe podłoża są wolne od torfu lub występują z obniżoną zawartością torfu. Wykorzystujemy w nich zrównoważone materiały takie jak zielony kompost, kora i alternatywy organiczne.

Butelki plastikowe

Wiele naszych butelek plastikowych jest produkowanych w 95% z materiałów pochodzących z recyklingu. Dążymy do tego by wszystkie nasze produkty miały opakowania z surowców pochodzących z recyklingu.

Naturalne formulacje

Ponad 40% naszych produktów wytwarzanych jest z naturalnych formulacji. Do 2021 chcemy osiągnąć poziom 70%.

Jesteśmy jedną z dwóch firm na całym świecie, która uzyskała Certyfikat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wydany przez AFNOR.

Określiliśmy cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich funkcji biznesowych i pokazujemy nasze osiągnięcia. Pobierz raport tutaj.

Działalność i produkcja Evergreen Garden Care są neutralne węglowo (zakres nr 1 i 2). Współpracujemy z naszym działem logistycznym, aby uzyskać neutralność węglową również w zakresie nr 3.